പരോൾ | റിവ്യൂ

പരോൾ – മമ്മൂക്കയുടെ ആവറേജ് ചിത്രങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കിന്‌ തടയിടാത്ത മറ്റൊരു ചിത്രം. മമ്മൂക്ക ജയിൽ പുള്ളി ആയി അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ മനസിൽ മിന്നി മറയുന്ന ചില

Read more