ഹോർമോൺ തകരാറുള്ള ഇടം കാലിൽ മാന്ത്രികത ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് മെസ്സി പിറന്ന് വീണിട്ട് ഇന്നേക്ക് 32 വർഷം

ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന് മുകളിലൂടെ ആ വിമാനം ശരവേഗത്തിൽ കുതിക്കുകയാണ്. LVIRQ എന്ന് രെജിസ്ട്രേഷൻ നൽകപ്പെട്ട ആ ഗൾഫ് സ്ട്രീം G550 എന്ന അത്യാധുനിക ആഡംബര വിമാനം സ്പെയിനിലെ

Read more

പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന രണ്ട് പോരാളികൾ | മമ്മൂക്കയും ഗെയിലും | ഒരു താരതമ്യം

സിനിമാ ലോകത്ത് മമ്മൂട്ടിയാണ് പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന പോരാളി എങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ അത് ഗെയിൽ ആണ്… മധുരരാജ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആക്കുകയും പേരൻപിലൂടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെച്ച മമ്മൂക്കയെ

Read more